Πόνος

Ο πόνος είναι το πιο διαδεδομένο αίσθημα στον άνθρωπο.

Γενικά, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει εμπειρία πόνου στη ζωή του.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει την υποχρέωση όλων των επαγγελματιών υγείας να προσφέρουν ανακούφιση από τον πόνο σε όλους τους ανθρώπους.

H Takeda Ελλάς Α.Ε. έχοντας υψηλή συναίσθηση αυτής της ευθύνης, έχει αναπτύξει (και συνεχίζει να αναπτύσσει σε επίπεδο έρευνας) ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων προς αυτή την κατεύθυνση.