Οστεοπόρωση

Η Takeda Ελλάς Α.Ε., πρωτοπόρα σε θέματα αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης, έχει αναπτύξει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων.
Η πρόληψη, αλλά και η θεραπεία της συγκεκριμένης νόσου, αποτελεί για την Takeda Ελλάς Α.Ε. ισχυρό πεδίο δραστηριοποίησης.

Τα διαθέσιμα προϊόντα καλύπτουν πολλές από τις φαρμακευτικές κατηγορίες που απαιτούνται για έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό κύκλο ελέγχου όλων των φάσεων της "σιωπηλής επιδημίας", όπως περιγράφεται πλέον η οστεοπόρωση.