Aktivér tilgængelighed Aktivér tilgængelighed

Pamol® (Paracetamol)

Produktinformation: Pamol® tabletter 500 mg, Pamol® Flash smeltetabletter 500 mg og dispergible tabletter 250 mg (paracetamol).

Anvendelse: Smertestillende. Febernedsættende.

Dosering: Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Tabletter: Voksne: 2 tabletter 3‑4 gange i døgnet, i nogle tilfælde er 1 tablet 3‑4 gange i døgnet tilstrækkeligt. Maks. 8 tabletter pr. døgn. Børn: Bør ikke gives til børn under 4 år. 17‑25 kg (4‑7 år): ½ tablet 3 gange i døgnet. 25‑40 kg (7‑12 år): ½‑1 tablet 3 gange i døgnet. Over 40 kg (over 12 år): 1‑2 tabletter 3 gange i døgnet. 1000 mg paracetamol 3 gange i døgnet må kun gives til børn, som vejer 67 kg eller mere. Smeltetabletter: Kun beregnet til voksne. Voksne: 1‑2 tabletter gentaget efter behov med et interval på mindst 4 timer. Maks. 6 tabletter pr. døgn. Børn: Bør ikke anvendes. Indeholder solbæraroma: Kan virke fristende på børn. Opbevares utilgængeligt for børn. Dispergible tabletter: Kun beregnet til børn, der vejer 13‑50 kg (ca. 2‑15 år). 13‑20 kg (ca. 2‑7 år): 1 tablet hver 6. time efter behov, maks. 4 tabletter i døgnet. 21‑25 kg (ca. 6‑10 år): 1 tablet hver 4. time efter behov, maks. 6 tabletter i døgnet. 26‑40 kg (ca. 8‑13 år): 2 tabletter hver 6. time efter behov, maks. 8 tabletter i døgnet. 41‑50 kg (ca. 12‑15 år): 2 tabletter hver 4. time efter behov, maks. 12 tabletter i døgnet. Indeholder bananaroma: Kan virke fristende på børn. Opbevares utilgængeligt for børn. Svært nedsat nyrefunktion: Mindst 8 timers interval mellem 2 doser.

Må ikke anvendes: Ved allergi over for paracetamol eller et hjælpestof. Ved svært nedsat leverfunktion. Smelte-/dispergible tabletter: Ved fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom) pga. aspartamindhold.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Anvendes med forsigtighed: Voksne, der vejer mindre end 50 kg. Ved nedsat leverfunktion, kronisk alkoholisme, fejlernæring, svært nedsat nyrefunktion. Dehydrering (smelte/dispergible tabletter). Bør ikke tages samtidig med anden medicin, der indeholder paracetamol. Tal med lægen, hvis du tager medicin, der indeholder probenecid, salicylamid, diflunisal, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon, rifampicin, perikon, domperidon, metoclopramid, colestyramin, blodfortyndende medicin. Overdosering: Optræder inden for de første 24 timer. Symptomer: Kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter. Selvom de nævnte symptomer ikke opleves, skal læge eller skadestue straks kontaktes.

Graviditet og amning:Kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Bør tages i den laveste mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og i så kort tid som muligt.

Bivirkninger: Sjældne/meget sjældne: Alvorlige: Påvirkning af leveren; allergiske reaktioner: Udslæt med kløe, allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved ansigt og tunge eller vejrtrækningsbesvær; alvorlige hudreaktioner.

Pakninger: Tabletter: 10, 20 stk. Dispergible tabletter: 12 stk. Smeltetabletter: 8 stk. Se dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk (tabletter 20 stk).

Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt.

Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, e‑mail: info@takeda.dk.