Pamol® (Paracetamol)

Produktinformation: Pamol® tabletter 500 mg, Pamol® Flash smeltetabletter 500 mg og dispergible tabletter 250 mg (paracetamol).

Anvendelse: Smertestillende og febernedsættende.

Dosering: Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Tabletter: Voksne: 2 tabletter 3-4 gange i døgnet, i nogle tilfælde er 1 tablet 3‑4 gange i døgnet tilstrækkeligt. Maks. 8 tabletter pr. døgn. Børn: Bør ikke gives til børn under 4 år. 17-25 kg (4‑7 år): ½ tablet 3 gange i døgnet. 25-40 kg (7-12 år): ½ ‑1 tablet 3 gange i døgnet. Over 40 kg (ca. 12 år): 1‑2 tabletter 3 gange i døgnet. 1.000 mg paracetamol 3 gange i døgnet må kun gives til børn, som vejer 67 kg eller mere. Smeltetabletter: Kun beregnet til voksne: 1-2 tabletter gentaget efter behov med et interval på mindst 4 timer. Maks. 6 tabletter i døgnet. Svært nedsat nyrefunktion: Mindst 8 timers interval mellem 2 doser. Børn under 15 år: Bør ikke anvendes uden lægens anvisning. Dispergible tabletter: Kun egnet til børn, der vejer 13-50 kg (ca. 2‑15 år): 13‑20 kg (ca. 2‑7 år): 1 tablet hver 6. time efter behov, maks. 4 tabletter i døgnet. 21‑25 kg (ca. 6‑10 år): 1 tablet hver 4. time efter behov, maks. 6 tabletter i døgnet. 26-40 kg (ca. 8‑13 år): 2 tabletter hver 6. time efter behov, maks. 8 tabletter i døgnet. 41‑50 kg (ca. 12‑15 år): 2 tabletter hver 4. time efter behov, maks. 12 tabletter i døgnet. Svært nedsat nyrefunktion: Mindst 8 timers interval mellem 2 doser.

Må ikke anvendes: Ved allergi over for paracetamol eller et indholdsstof. Ved svært nedsat leverfunktion. Smelte-/dispergible tabletter: Desuden ved fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom) pga. aspartamindhold.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Anvendes med forsigtighed: Voksne der vejer mindre end 50 kg. Ved nedsat leverfunktion, kronisk alkoholisme, fejlernæring, svært nedsat nyrefunktion. Dehydrering (smelte/dispergible tabletter). Bør ikke tages samtidig med anden medicin, der indeholder paracetamol. Tal med lægen, hvis du tager medicin, der indeholder probenecid, salicylamid, diflunisal, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon, rifampicin, perikon, domperidon, metoclopramid, colestyramin, blodfortyndende medicin. Overdosering: Optræder inden for de første 24 timer. Kan vise sig ved kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter. Selvom de nævnte symptomer ikke opleves, skal læge eller skadestue straks kontaktes.

Graviditet og amning: Kan anvendes. Bør ikke anvendes i længerevarende perioder, i høje doser eller i kombination med anden medicin under graviditeten.

Bivirkninger: Sjældne/meget sjældne: Påvirkning af leveren (kan være alvorlig). Udslæt, nældefeber. Allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved ansigt og tunge eller vejrtrækningsbesvær (alvorlig).

Pakninger: Tabletter: 10, 20 stk. Smelte-/dispergible tabletter: 12 stk. Se dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk.

Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt.

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, e‑mail: info@takeda.dk.