Kodimagnyl® DAK (Acetylsalicylsyre/codein)

Produktinformation: Kodimagnyl® ikke-stoppende “DAK” filmovertrukne (1 tablet indeholder 9,6 mg codeinphosphathemihydrat, 500 mg acetylsalicylsyre og 150 mg magnesiumoxid).

Anvendelse: Svage smerter.

Dosering: 1 - 2 tabletter, højst 4 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Må ikke anvendes: Børn under 12 år med feber. Ved overfølsomhed overfor acetylsalicylsyre, codein, magnesiumhydroxid eller et hjælpestof, ved tidligere allergiske/astma-lignende symptomer ved brug af NSAID eller salicylater, mavesår eller blødningstendens, svært nedsat lever-/nyre-/eller hjertefunktion, graviditet i 7. - 9. måned. Smertelindring hos børn og unge (0 18 år) efter fjernelse af mandler/polypper. Kvinder der ammer. Hvis du omdanner codein til morphin meget hurtigt.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Astma, vejrtrækningsbesvær, bronkitis med rigeligt opspyt, hoste med slim/allergiske lidelser, tendens til mavesmerter/-ubehag,, stofskiftesygdom. Kontakt lægen ved: hyppige/daglige hovedpineanfald, langsom/overfladisk åndedræt, forvirring, søvnighed, små pupiller, kvalme, opkastning, forstoppelse, appetitløshed, eller hvis du skal opereres. Kontakt læge/apotekspersonalet, hvis du tager: Medicin mod for megen mavesyre, depression, sukkersyge; vaccine mod skoldkopper, ginkgo biloba, binyrebarkhormoner, beroligende medicin, sovemedicin, tolterodin, rifampicin, tetracyclin, flourquinoloner, probenecid, methotrexat, acetazolamid, valproat, warfarin, phenprocoumon, abciximab, tirofiban, eptifibatid, clopidogrel, heparin, betablokkere, calciumantagonister, ACE-hæmmere, quinidin, furosemid, spironolacton, NSAID, opioider. Samtidig indtagelse af alkohol kan virke sløvende. Undgå langvarig brug til ældre. Overskrides anbefalet dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Søg straks læge, ved mistanke om overdosering.

Graviditet: Bør ikke anvendes af kvinder, der planlægger at blive gravide. Må ikke anvendes: De sidste 3 måneder af graviditeten. Kun efter aftale med lægen: De første 6 måneder af graviditeten.

Amning: Bør ikke anvendes.

Bivirkninger: Meget almindelige: Blodet er længere tid om at størkne, mavesmerter, halsbrand, sure opstød. Almindelige: Vejrtrækningsbesvær hos astmatikere, blødningstendens, hovedpine, søvnløshed, kvalme, irritation, smerter/ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, opkast, forstoppelse, diarré, nældefeber. Ikke almindelige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion), kan være livsfarligt, skjulte indre blødninger, blodigt opkast, sort afføring pga. blødning i mave-tarmkanalen, svimmelhed, sløvhed, tinnitus, astma, udslæt, svedtendens, løbende næse, træthed.

Pakninger: 10 stk. og 20 stk. For dagsaktuelle priser (20 stk.) se www.medicinpriser.dk.

Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt.

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, e mail: info@takeda.dk