Håndtering af person data

Meddelelse om persondatabehandling for TAKEDAs hjemmeside

Denne meddelelse vedrørende persondatabehandling gælder for hjemmesiden www.takeda.com/da-dk 

Takeda Pharmaceuticals International AG (Takeda') er stærkt engageret i at beskytte dit privatliv og vil bestræbe sig på at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende meddelelse om persondatabehandling for Takedas hjemmeside, der gælder for de personoplysninger, der indsamles og behandles om besøgende på denne hjemmeside.

Personoplysninger som Takeda indsamler og deres oprindelse

Takeda kan indsamle følgende oplysninger automatisk via denne hjemmeside:

 • Tekniske oplysninger, herunder internetprotokol-adressen (IP-adressen) der anvendes til at forbinde din computer til internettet, browser type og -version, tidszoneindstilling, browser-plug-in typer og versioner, operativt system og platform;
 • Oplysninger om dit besøg, herunder den fulde ”Uniform Resource Locators” (URL) clickstream til, igennem og fra hjemmesiden (inklusiv dato og klokkeslæt), sidens svartider, fejl i download, længden af besøg på visse sider, information om interaktioner på siden (såsom skærmrulning, klik og mouse-overs), samt metoder der anvendes til at komme væk fra siden.

Takeda kan kun erhverve personoplysninger såsom dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og professionel information fra denne hjemmeside, hvis det frivilligt sendes til os. Når dine personlige oplysninger indsamles, vil Takeda informere dig om, hvorvidt de ønskede oplysninger er obligatoriske eller frivillige. Hvis du vælger ikke at give visse oplysninger, kan dette påvirke din brug af visse ressourcer og gøre det umuligt for Takeda at levere visse tjenester til dig.

Takeda kan også samarbejde med tredjeparter (herunder for eksempel, forretningspartnere, underleverandører af tekniske tjenester, reklamenetværk samt leverandører af analyse og søgeinformation) og kan modtage oplysninger om dig fra dem.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Takeda behandler dine personoplysninger for at imødekomme vores legitime forretningsinteresser, eller når det er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse.

Sådan anvender Takeda dine personoplysninger

Takeda anvender personoplysninger indsamlet via denne hjemmeside inden for rammerne af følgende formål:

 • for at forbedre vores serviceniveau
 • for at forbedre indholdet på vores hjemmeside
 • for at svare på dine anmodninger, forespørgsler og klager
 • til vores egne interne formål som for eksempel at reagere på forespørgsler om medicinsk information, produktklager eller håndtering af data vedrørende bivirkninger
 • med det formål at vedligeholde vores forhold til dig hvis du er kunde, leverandør eller forretningspartner
 • for at tage din ansøgning om ansættelse i betragtning

Med hvem Takeda deler dine personoplysninger

Takeda kan dele personoplysninger om dig med andre Takeda datterselskaber, når det er nødvendigt for at opfylde et legitimt forretningsformål eller overholde gældende lovkrav. Takeda kan også dele dine oplysninger med udvalgte tredjeparter, herunder:

 • Forretningspartnere, leverandører og underleverandører, der yder tjenester til eller på vegne af Takeda; og
 • Analyse -og søgemaskineudbydere, der hjælper Takeda med forbedring og optimering af denne hjemmeside.
 • I tilfælde af, at Takeda sælger eller køber anden virksomhed eller aktiver, kan den udlevere dine personlige oplysninger til den potentielle sælger eller køber af sådanne forretninger eller aktiver;
 • Hvis Takeda eller hovedparten af dennes aktiver erhverves af en tredjepart, kan personoplysninger være et af de overførte aktiver til indehaver; eller
 • Hvis Takeda er forpligtet til at offentliggøre eller dele dine personoplysninger for at overholde enhver lovmæssig forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende dennes ”Vilkår for anvendelse” og andre aftaler, eller for at beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Takeda, dennes kunder eller andre. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod bedrageri og overholdelse af risikokontrol samt udveksling af oplysninger med regulatorisk -og sundhedsmyndigheder med henblik på rapportering af utilsigtede hændelser og sager om produktkvalitet.

Når Takeda overlader håndteringen af personoplysninger til en bestemt underleverandør, vil Takeda nøje kontrollere og udvælge denne underleverandør og føre det nødvendige og passende tilsyn med denne underleverandør for at sikre kontrollen med sikkerheden af de overdragne oplysninger.

Nogle af Takedas koncernselskaber og/eller serviceudbydere kan befinde sig i lande uden for ’Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde’ (”EØS”), hvis love ikke kan give dine personoplysninger det samme beskyttelsesniveau. Takeda vil sikre at alle tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger er på plads og at alle gældende love og forskrifter overholdes i forbindelse med sådanne overførsler.

Sådan beskytter Takeda dine personoplysninger

Takeda vil træffe rimelige og passende fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger om dig mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere at tab, misbrug eller ændring af oplysninger ikke sker, og enhver form for overførsel af oplysninger er på eget ansvar. Det er vigtigt at bemærke at sikkerheden af oplysninger, der sendes over internettet, ikke kan garanteres.

Dine rettigheder
I EU har den registrerede visse rettigheder, der kan være underlagt begrænsninger og/eller restriktioner. Disse rettigheder omfatter retten til: (i) at anmode om adgang til og berigtigelse eller sletning af deres personoplysninger; (ii) at få begrænset behandlingen af eller modsætte sig behandlingen af personoplysninger; og (iii) retten til dataportabilitet. Brug venligst kontaktinformationen nedenfor, hvis du ønsker at gøre brug af en af de ovennævnte rettigheder. Personer i EU har også ret til at indgive en klage over behandlingen af deres personoplysninger hos deres lokale databeskyttelsesmyndighed.

Du har retten til at bede Takeda om ikke at anvende dine personoplysninger til markedsføringsformål. Takeda vil normalt informere dig (før dine oplysninger indsamles), hvis den har til hensigt at anvende dine oplysninger til sådanne formål, eller hvis den har til hensigt at videregive dine oplysninger til tredjepart til sådanne formål. Du kan udøve din ret til at undgå denne anvendelse ved til enhver tid at informere Takeda om, at du ikke ønsker at modtage markedsføring. Hvor du ønsker at udøve denne ret, brug venligst ”afmeld”-funktionen i den relevante kommunikation eller se afsnittet ”Sådan kan du kontakte os”- nedenfor.

Hvor længe beholder Takeda dine personoplysninger
Personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for de formål, for hvilke de blev indsamlet, underlagt lokale love og bestemmelser samt legitime forretningsmæssige behov.

Andre vigtige oplysninger 
Vores hjemmeside indeholder links til tredjeparters hjemmesider. Beskyttelsen af personoplysninger der beskrives her, gælder ikke for disse hjemmesider. Sørg venligst for at kontrollere de juridiske og privatlivspolitiske sektioner på enhver hjemmeside du besøger.

”Google Analytics”
Takeda anvender “Google Analytics” hvilket er et webbaseret analyseredskab, der hjælper ejere af hjemmesider med at finde ud af, hvordan besøgende bruger deres hjemmeside. Kunder hos ”Google Analytics” kan se en række rapporter om, hvordan besøgende interagerer med deres hjemmeside, så de kan forbedre denne. ”Google Analytics” indsamler oplysninger anonymt. Den rapporterer om tendenser på en hjemmeside uden at identificere individuelle besøgende.

”Google Analytics Cookies”
”Google Analytics” anvender, ligesom mange tjenester, førsteparts-cookies til at spore besøgendes interaktioner. Disse cookies anvendes til at gemme oplysninger som tidspunkt for det aktuelle besøg, om den besøgende har været på hjemmesiden før og hvilken side, der henviste den besøgende til hjemmesiden. Browsere deler ikke førstepartscookies på tværs af domæner.

Brug af IP-adresse
Enhver computer eller enhed med forbindelse til internettet er tildelt et unikt nummer kendt som en internetprotokol-adresse (IP-adresse). Da disse numre som regel er opdelt i blokke baseret på lande, kan en IP-adresse ofte blive brugt til at identificere land, område og by hvorfra en computer har forbindelse til internettet. ”Google Analytics” registrerer IP-adressen fra besøgende for at give ejere af hjemmesider en fornemmelse af, hvor i verden deres besøgende kommer fra. Denne metode er kendt som IP-geoplacering.

”Google Analytics” rapporterer ikke den faktiske IP-adresse information til ”Google Analytics”-kunder. Derudover, ved brug af en metode kendt som IP-maskering, har ejere af hjemmesider, der anvender ”Google Analytics”, muligheden for at bede ”Google Analytics” om kun at bruge en del af IP-adressen, i stedet for hele IP-adressen, for IP-geoplacering. Uanset om ejere af hjemmesider anvender ”Google Analytics”, har de adgang til IP-adresserne for besøgende på deres hjemmesider.

Personoplysninger
Personoplysninger er information, der identificerer dig personligt, f.eks. dit navn, din e-mailadresse eller faktureringsoplysninger eller anden information som kan være rimeligt forbundet med sådanne oplysninger. Servicevilkårene for ”Google Analytics”, som alle ”Google Analytics”-kunder skal overholde, forbyder sporing eller indsamling af disse oplysninger ved hjælp af ”Google Analytics” eller ved tilknytning af personoplysninger til webanalysedata.

Googles brug af analysedata
Ejere af hjemmesider som anvender ”Google Analytics”, har kontrol over hvilke oplysninger de tillader Google at bruge. De kan bestemme om de vil have at Google bruger disse oplysninger eller ej ved at bruge ”Google Analytics Data Sharing Options”. Når disse muligheder tillader, anvendes oplysningerne til at forbedre Googles produkter og tjenester. Ejere af hjemmesider kan til enhver tid ændre disse muligheder.

Privatstyring af browser
For at give besøgende på hjemmesiden flere valgmuligheder for, hvordan deres oplysninger indsamles af ”Google Analytics”, har Google udviklet ”Google Analytics Opt-out Browser Add-on”. Denne add-on kommunikerer med ”Google Analytics” JavaScriptet (ga.js) og fortæller, at informationen om besøget på en hjemmeside ikke skal sendes til ”Google Analytics”. ”Google Analytics Opt-out Browser Add-on” forhindrer ikke, at oplysninger sendes selve hjemmesiden eller til andre webanalysetjenester.

Lær mere om "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" her

 Sådan kontakter du os

Du kan kontakte os for at udøve dine rettigheder, foretage henvendelser eller indsende klager vedrørende Takedas behandling af dine personlige data. Takeda vil gøre de passende foranstaltninger for at imødekomme anmodninger, henvendelser og klager. Takeda vil svare på sådanne anmodninger inden for tredive (30) arbejdsdage.

Kontakt detaljer:

Post adresse: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zurich), Switzerland. Email Address: dataprivacy@takeda.com


Vigtig Information

Databeskyttelsesmyndigheden i Danmark er ansvarlig for at sikre, at databeskyttelsesforordningen følges i Danmark. For mere information om dine rettigheder til beskyttelse af personoplysninger, eller hvis du ikke kan løse et problem via direkte kontakt med os og gerne vil indgive en klage, kontakt da: Datatilsynet; www.datatilsynet.dk


Denne meddelelse om persondatabehandling er gældende fra 25.05.2018