Povolit přístupnost Povolit přístupnost

Péče o tkáně

Komplexní péče o tkáně znamená nejen oddělování a spojování tkání během chirurgických zákroků, ale i kontrolu nad komplikacemi, jako např. ztrátou krve, únikem lymfy nebo vzduchu.

Komplexní péče o tkáně znamená pro organismus pomoc v hojení. Reakcí živé tkáně na porušení, ať chirurgické nebo traumatické, je snaha:

  • dosáhnout zástavy krvácení,
  • zabránit infekci,  
  • obnovit integritu a funkci tkáně.

 

Při komplexní péči o tkáně jsou důležité jak chirurgické techniky, tak další podpůrné prostředky. Ty pomáhají dosáhnout kontroly nad krvácením, těsností tkání a brání průniku tekutin a vzduchu.