Povolit přístupnost Povolit přístupnost

Léčba bolesti

Bolest je nepříjemným smyslovým vjemem a vzniká tehdy, když mechanické, tepelné, chemické nebo elektrické dráždění překročí takzvanou hranici bolesti (práh bolesti). Upozorňuje na zranění, chybné funkce a přetížení lidského těla. Současně je také nejčastějším příznakem, kvůli kterému pacienti vyhledávají lékaře. Důležitým kritériem pro posouzení bolesti je její doba trvání. Podle délky trvání rozlišujeme akutní a chronickou bolest.

Akutní bolest trvá po omezenou dobu (hodiny až dny) a po odstranění příčiny rychle odezní. Má jednoznačně funkci výstražnou a ochrannou, je jasně lokalizovatelná a dobře léčitelná. 

Naproti tomu chronická bolest se vyskytuje jako stálá bolest (např. bolest zad nebo bolest při nádorech), trvající déle než 3-6 měsíců. Chronická bolest silně omezuje tělesnou a duševní pohodu, lidé se pak často vyhýbají sociálním kontaktům. Bolest je vždy velkou zátěží, v popředí léčby je proto její důsledné zmírňování.