Povolit přístupnost Povolit přístupnost

Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak)

Vysoký krevní tlak (neboli arteriální hypertenze) představuje ve vyspělých zemích závažný zdravotní problém a postihuje přibližně 35-40 % obyvatel České republiky ve věku 25-64 let. Ve vyšších věkových skupinách obyvatelstva je výskyt vysokého krevního tlaku ještě vyšší. Patří tak k nejčastějším chorobám srdce a cévního oběhu a spolu s kouřením, diabetem (cukrovkou), vysokou hladinou tuků v krvi a obezitou je jedním z nejzávažnějších rizikovych faktorů cevních mozkových příhod (mrtvice), ischemické choroby srdeční a dalších projevů aterosklerózy. 
Důležité je časné odhalení vysokého krevního tlaku, neboť asi 1/4 pacientů o svém onemocnění neví. V pokročilých stadiích nemoci trpí nemocní dušností, bolestí na hrudníku, poruchami očí či ledvin.

U vysokého krevního tlaku se mohou objevovat tyto příznaky:

 • závratě
 • bolesti hlavy
 • hučení v uších
 • nevolnost
 • dušnost
 • krvácení z nosu

 

Uvedené příznaky onemocnění se často objevují v ranních hodinách.

Ideální krevní tlak se pohybuje kolem 120/80 mm Hg (tedy 120 na 80). O vysokém krevním tlaku mluvíme tehdy, když je tlak v tepnách opakovaně zvýšen na systolickou hodnotu vyšší než 140 mm Hg, a diastolickou hodnotu vyšší než 90 mm Hg, a to naměřené minimálně při dvou různých návštěvách u lékaře.

Rizikové faktory vysokého krevního tlaku

I když příčinu vysokého krevního tlaku jednoznačně neurčíme a nevidíme žádné známky organických změn, existují rizikové faktory, které mohou rozvoj vysokého krevního tlaku urychlit:

 • nedostatek pohybu
 • stres
 • nadměrná konzumace a alkoholu
 • zvýšené hodnoty tuků v krvi
 • cukrovka (diabetes)
 • sklony k vysokému tlaku v rodině
 • nadváha
 • kouření

 

Vysoký krevní tlak někdy bývá zapříčiněn např. onemocněním ledvin nebo užíváním některých léků. V mnoha případech neexistuje jednoznačný spouštěcí faktor, příčina zůstává často skryta.

Trvalý vysoký krevní tlak je jednou z hlavních příčin vzniku aterosklerózy (kornatění tepen), která může vést až k srdečnímu infarktu, uzávěru tepen, selhání ledvin nebo mrtvici.
Léčbu vysokého krevního tlaku určuje lékař. Součástí každé léčby jsou všeobecná režimová opatření, kam patří:

 • dostatečná tělesná aktivita 30-45 min 3-4x týdně (žádný výkonnostní sport)
 • vyhýbat se stresu
 • nekouřit
 • nejíst tučná jídla s vysokým obsahem soli
 • snížit tělesnou hmotnost u osob s nadváhou a obezitou
 • omezit konzumaci alkoholu