Omogući pristup Omogući pristup

Vipdomet

Vipdomet, 25 mg + 850 mg

(alogliptin, metformin) film tablete

Nositelj dozvole za stavljanje u promet u BiH: Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Broj i datum Rješenja o stavljanju u promet u BiH: 04-07.9-1810/14 od 3.11.2014. godine

 

Vipdomet, 25 mg + 850 mg

(alogliptin, metformin) film tablete

Nositelj dozvole za stavljanje u promet u BiH: Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Broj i datum Rješenja o stavljanju u promet u BiH: 04-07.9-1809/14 od 3.11.2014. godine

Sažetak karakteristika lijeka
Vipdomet 12.5mg+1000mg

Uputstvo za pacijenta
Vipdomet 12.5mg+1000mg

Sažetak karakteristika lijeka
Vipdomet 12.5mg+850mg

Pročitaj više

Uputstvo za pacijenta
Vipdomet 12.5mg+850mg

Pročitaj više

Kontakt farmakovigilanca

Ukoliko želite prijaviti neželjenu reakciju na neki od naših proizvoda, kontaktirajte osobu odgovornu za sigurnost lijekova:

T: +387 (0)33 941 641

+387 (0)33 941 643


M: +387 (0)62 994 269 (dostupan 24/7)