Omogući pristup Omogući pristup

Vipdia

Vipdia, 25 mg

(alogliptin) film tablete

Nositelj dozvole za stavljanje u promet u BiH: Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Broj i datum Rješenja o stavljanju u promet u BiH: 04-07.9-1813/14 od 31.10.2014. godine

 

Vipdia, 12,5 mg

(alogliptin) film tablete

Nositelj dozvole za stavljanje u promet u BiH: Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Broj i datum Rješenja o stavljanju u promet u BiH: 04-07.9-1814/14 od 31.10.2014. godine

Sažetak karakteristika lijeka
Vipidia 25mg 28ftbs

Uputstvo za pacijenta
Vipidia 25mg 28ftbs

Sažetak karakteristika lijeka
Vipidia 12.5mg 28ftbs

Pročitaj više

Uputstvo za pacijenta
Vipidia 12.5mg 28ftbs

Pročitaj više