Omogući pristup Omogući pristup

Entyvio 300 mg

(vedolizumab) prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Nositelj dozvole za stavljanje u promet u BiH: Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Broj i datum Rješenja o stavljanju u promet u BiH: 04-07.3-1-3277/14 od 30.1.2015. godine

Sažetak karakteristika lijeka

Uputstvo za pacijenta