Omogući pristup Omogući pristup

Dexilant

Dexilant, 60 mg

(dekslansoprazol) kapsule sa modificiranim oslobađanjem, tvrde

Nositelj dozvole za stavljanje u promet u BiH: Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Broj i datum Rješenja o stavljanju u promet u BiH: 04-07.9-1231/14 od 21.9.2015. godine

 

Dexilant, 30 mg

(dekslansoprazol) kapsule sa modificiranim oslobađanjem, tvrde

Nositelj dozvole za stavljanje u promet u BiH: Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Broj i datum Rješenja o stavljanju u promet u BiH: 04-07.9-1233/14 od 21.9.2015. godine

Sažetak karakteristika lijeka

Uputstvo za pacijenta