Omogući pristup Omogući pristup

Sanostol

Dodaci prehrani sa posebnom namjenom

Sanostol, sirup bez šećera

Dodatak prehrani s namjenom: nadopuna vitamina kod nedovoljnog unosa u organizam ili kod povećane potrebe

Broj Rješenja FMZ: 03-37-347/11 od 16.02.2011

 

Sanostol, sirup sa željezom

Dodatak prehrani s namjenom: nadopuna željeza i vitamina kod nedovoljnog unosa u organizam ili kod povećane potrebe

Broj Rješenja FMZ: 03-37-347/11 od 16.02.2011

Sanostol, sirup bez šećera

Informacije za potrošača

Sanostol, sirup sa željezom

Informacije za potrošača