Omogući pristup Omogući pristup

Faktu

(polikrezulen, cinhokain), mast i supozitorije

Nositelj dozvole za stavljanje u promet u BiH: Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo, BiH

Broj i datum Rješenja o stavljanju u promet u BiH:

Faktu mast: 04-07.2-570/12 od 07.09.2012. godine

Faktu supozitorije: 04-07.2-572/12 od 07.09.2012. godine

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom

Faktu

Sažetak karakteristika lijeka

Faktu, mast

Uputstvo za pacijenta

Faktu, supozitorije

Uputstvo za pacijenta