Omogući pristup Omogući pristup

CalciMonta, 500 mg + 400 i.j.

(kalcij karbonat, holekalciferol) tablete za žvakanje

Nositelj dozvole za stavljanje u promet u BiH: Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Broj i datum Rješenja o stavljanju u promet u BiH: 04-07.3-2-4509/15 od 16.11.2015. godine

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

CalciMonta

Sažetak karakteristika lijeka

CalciMonta

Uputstvo za pacijenta