Search Results

Korporativna filozofija

Korporativna filozofija Misija Cilj naše misije je bolje zdravlje i svjetlija budućnost za ljude širom svijeta putem vrhunskih inovacija u medicini Vizija za 2025. Služimo potrebama naših pacijenata...
www.takeda.com/bs-ba/who-we-are/korporativna-filozofija/

Šta mi radimo

Takeda Takeda-ism (integritet, poštenje, iskrenost, upornost) i četiri prioriteta (pacijent, poverenje, ugled, biznis) duboko su ukorenjeni u našim načinima rada kako bismo osigurali našu posvećenost...
www.takeda.com/bs-ba/sta-mi-radimo/