Активиране на достъпност Активиране на достъпност

 

Ако имате коментари или въпроси във връзка с обработката на Вашите данни от страна на Такеда, във връзка с настоящата методическа бележка, съдържанието на доклада за оповестяването на информация или с политиката за поверителност на Такеда, моля свържете се с ТП Такеда ГмбХ:

Hа вниманието на: Жанета Боева, Адрес: гр. София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21

Имейл: Cco.smbx.bg-transparencyBulgaria@takeda.com ,Факс номер: +359 2 9581529


Публикуваните данни могат да се използват единствено с цел прозрачност както е посочено в Кодекса на ЕФПИА за разкриване на преводи от фармацевтични компании към здравни специалисти и здравни заведения. Ползвателите на уебсайта нямат право да обработват както и да сравняват публикуваните данни от други членове на ЕФПИА.

Контакти

Takeda Bulgaria, 1680 София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21

Send Email