Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Резултати от търсенето

Кои сме ние

За Нас За Такеда Takeda - За по-добро здраве, за по-добро бъдеще How can we do more for our patients? Everything at Takeda starts with this question Как можем да направим повече за нашите пациенти? Всичко в Takeda започва с този въпрос. Как можем да направим повече за нашите пациенти? Всичко в Takeda започва с този въпрос. Научете повече https://takeda.info/2YSh7IL
www.takeda.com/bg-bg/who-we-are/

Издания на медиите

Новини Learn more https://takeda.info/30L2NnN
www.takeda.com/bg-bg/newsroom/news-releases/

2015

2015 Takeda - Transparency 2015 archive Takeda - Transparency 2015 archive Archived Learn more Disclosure Report Methodological Note   Ако имате коментари или въпроси във връзка с обработката на Вашите данни от страна на Такеда, във връзка с настоящата методическа бележка, съдържанието на доклада за оповестяването на информация или с политиката за поверителност на Такеда, моля свържете се с ТП Такеда ГмбХ: На вниманието на: Жанета Боева, Адрес: гр. София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21 Имейл: Cco.smbx.bg-transparencyBulgaria@takeda.com ,Факс номер: +359 2 9581529 Публикуваните данни могат да се използват единствено с цел прозрачност както е посочено в Кодекса на ЕФПИА за разкриване на преводи от фармацевтични компании към здравни специалисти и здравни заведения. Ползвателите на уебсайта нямат право да обработват както и да сравняват    Contact Details Takeda Bulgaria,1680 София,бул. България 58,вх. С, ет. 6, офис 21 Send email https://bit.ly/3d9ZMzO
www.takeda.com/bg-bg/who-we-are/company-information/building-trust/transparency/2015/

Transparency

Прозрачност Takeda - Transparency Disclosure Report 2020 Methodological Note 2020 Disclosures Archive 2019 Disclosure Report Methodological Note 2018   Ако имате коментари или въпроси във връзка с обработката на Вашите данни от страна на Такеда, във връзка с настоящата методическа бележка, съдържанието на доклада за оповестяването на информация или с политиката за поверителност на Такеда, моля свържете се с ТП Такеда ГмбХ: Hа вниманието на: Жанета Боева, Адрес: гр. София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21 Имейл: Cco.smbx.bg-transparencyBulgaria@takeda.com ,Факс номер: +359 2 9581529 Публикуваните данни могат да се използват единствено с цел прозрачност както е посочено в Кодекса на ЕФПИА за разкриване на преводи от фармацевтични компании към здравни специалисти и здравни заведения. Ползвателите на уебсайта нямат право да обработват както и да сравняват публикуваните данни от други членове на ЕФПИА. Контакти Takeda Bulgaria, 1680 София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21 Send Email Cooperation between industry and healthcare professionals is beneficial to patients. This is a relationship that has resulted in many innovative drugs and has changed the way many diseases affect our lives. Learn more Сътрудничеството между индустрията и здравните специалисти е от полза за пациентите. Това е една взаимовръзка, която е дала като резултат множество иновативни лекарства и е променила начина, по който много заболявания влияят върху живота ни. Индустрията и здравните специалисти си сътрудничат в редица дейности – клинични изследвания, обмен на най-добрите клинични практики и обмен на информация за това как новите лекарства се използват по пътеките на пациентите. Постигането на още по-голяма прозрачност при тази вече добре регулирана и жизненоважна връзка представлява изграждане и укрепване на основите на сътрудничеството за в бъдеще. Обществото има все по-големи очаквания относно прозрачността и това е най-силно изявено в областта на здравеопазването. Такеда, като член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации ("EFPIA"), желае да се гарантира това ние да отговаряме на тези очаквания и за в бъдеще.   https://takeda.info/30MfezC
www.takeda.com/bg-bg/who-we-are/company-information/building-trust/transparency/

Interaction with Patients Organizations

Взаимодействие с пациентски организации Takeda - Patient Organizations Контакти: Takeda Bulgaria, 1680 София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21 Interactions with Patient Organizations Learn more   Взаимодействие с пациентски организации  За повече информация се свържете с нас: на вниманието на Жанета Боева https://takeda.info/30KBPwx
www.takeda.com/bg-bg/who-we-are/company-information/building-trust/interaction-with-patients-organizations/

Изграждане на доверие

Изграждане на доверие Такеда - Доверително доверие Takeda Global Научете повече за компанията ни   Takeda Global Website Takeda се ангажира с непрекъснати усилия за изграждане на доверие и репутация чрез прозрачно взаимодействие с обществото. Екстравертните усилия използват нашите основни ценности като основа за всеки клиентски и пациенто-ориентирани инициативи. Learn more Takeda полага непрекъснати усилия за изграждане на доверие и репутация, чрез прозрачно взаимодействие с обществото. Екстравертните усилия използват нашите основни ценности като база на всяка клиентска и пациенто-ориентирана инициатива. https://bit.ly/2vuNQFc
www.takeda.com/bg-bg/who-we-are/company-information/building-trust/