Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Резултати от търсенето

2016_Archive

  Ако имате коментари или въпроси във връзка с обработката на Вашите данни от страна на Такеда, във връзка с настоящата методическа бележка, съдържанието на доклада за оповестяването на информация или с политиката за поверителност на Такеда, моля свържете се с ТП Такеда ГмбХ: Hа вниманието на: Жанета Боева, Адрес: гр. София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21 Имейл: Cco.smbx.bg-transparencyBulgaria@takeda.com ,Факс номер: +359 2 9581529 Публикуваните данни могат да се използват единствено с цел прозрачност както е посочено в Кодекса на ЕФПИА за разкриване на преводи от фармацевтични компании към здравни специалисти и здравни заведения. Ползвателите на уебсайта нямат право да обработват както и да сравняват публикуваните данни от други членове на ЕФПИА. Контакти Takeda Bulgaria, 1680 София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21 Send Email 2016 Learn more Disclosure Report  Methodological Note  https://takeda.info/2V3E4rl
www.takeda.com/bg-bg/who-we-are/company-information/building-trust/transparency/2016/

Научноизследователска и развойна дейност

Научноизследователска и развойна дейност Проучване и Развитие Ние се стремим да бъдем динамична организация за научноизследователска и развойна дейност, която мисли, действа и взаимодейства с външния свят, както никой друг. Ще постигнем това чрез интензивен фокус върху най-добрата наука за тези терапии, които могат да осигурят истинска иновация за пациентите. Нашият глобален екип от изследователи и учени, заедно с нашите партньори, прилага авангардна наука за преодоляване на невъзможното, с цел осигуряване на променящи живота лечения на пациентите по целия свят. Фокусирайки усилията на научноизследователската и развойна дейност върху четири терапевтични области и други целенасочени инвестиции, нашата цел е да успяваме чрез иновациите, които задоволяват неудовлетворени медицински нужди, чрез вътрешна научноизследователска и развойна дейност и в сътрудничество с междуотраслови партньори. Ние имаме мащаба и експертния опит, за да бъдем водеща глобална биофармацевтична компания, основана на ценностите и научно-изследователската дейност, с динамични, фокусирани усилия за създаване на иновация. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ  Ние се стремим да бъдем динамична научно ориентирана организация, която мисли, действа и взаимодейства с външния свят като никой друг. Възнамеряваме да постигнем това чрез интензивен фокус върху най-новите иновации за онези терапии, които могат да осигурят истински иновации за пациентите. Научете повече https://bit.ly/2FOgnhs
www.takeda.com/bg-bg/what-we-do/research--development/

Корпоративна отговорност

Корпоративната отговорност на Takeda CSR на Takeda Отношение към правата на човека   Като се има предвид глобалната перспектива, Takeda прави всичко възможно, за да защити правата на човека чрез всеки елемент на неговата взаимовръзка с медицината. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ Отношение към труда   За да постигнем нашата визия за подпомагане на пациентите по целия свят, ние създаваме организация, която може напълно да мобилизира нашето многообразие и нашата уникална култура. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ Отношение към околната среда   Напредваме в областта на околната среда, здравето и безопасността (EHS) със средносрочна и дългосрочна перспектива, за да изпълним отговорностите си като глобално предприятие. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ Подход към борбата с корупцията   Takeda създаде рамка на глобалните политики относно антикорупцията и продължава да гарантира спазването им НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ Takeda се ангажира да създаде корпоративна стойност чрез разработване на изключителни фармацевтични продукти и провеждане на корпоративни граждански дейности. Takeda се ангажира да създава корпоративна стойност, като развива изключителни фармацевтични продукти и провежда дейности по корпоративно гражданство. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ https://takeda.info/3hzBDpN
www.takeda.com/bg-bg/corporate-responsibility/

Нашите фирмени символи

Нашите фирмени символи Нашите фирмени символи I България Takeda 1781 г. Прегръщащите се планини Takeda започва съществуването си като клон на магазин „Чобей Омия“ (Chobei Omiya). Тази марка се основава на „Прегръщащите се планини“ („Дакияма“), фирмения знак на марката „Омия“ (Omiya) с добавения символ „хон“, който обозначава основния род в големия клан. Двете планини изобразяват една планина от Оми, родния град на клана, и една планина от Осака, мястото на основаване на магазина. Везни - Фирменият знак от 1898 г. Този фирмен знак е регистриран през 1898 г., за да се използва за продукти, които отговарят на японските фармацевтични стандарти. „Уроко“ (Uroko) става официален фирмен знак през 1943 г., когато компанията променя името си на Takeda Pharmaceutical Industries, Ltd, понеже е опростен и лесен за запомняне. И до днес той все още се използва като фирмен знак на Takeda в Япония. Триъгълникът представлява люспа от риба („уроко“ на японски), като се счита, че знакът носи късмет, тъй като люспите на рибата символизират възрастта и растежа през годините, също като кръговете на дърветата. Знакът – Чапла от 1909 г. Този запазен знак, символизиращ чистата бяла чапла, е създаден, за да се използва за продукти с високо качество, надвишаващо японските фармацевтични стандарти. Този знак въплъщава високото качество на продуктите на Takeda и нашата отдаденост да служим достойно на обществото. Фирмен знак за международна употреба от 1961 г. Фирменият знак на Takeda за международна употреба е обновена, модерна версия на знака „Прегръщащите се планини“ („Дакияма“). В миналото Takeda използва този фирмен знак в черен цвят. В момента обаче той е в червен цвят, също като фирмения знак „Везни“ („Уроко“). Нашите фирмени символи Нашите фирмени символи I България Takeda Нашите фирмени символи Learn more https://takeda.info/2YziAmW
www.takeda.com/bg-bg/who-we-are/company-information/history/changes-to-the-corporate-logo/