Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Резултати от търсенето

2018_Archive

Ако имате коментари или въпроси във връзка с обработката на Вашите данни от страна на Такеда, във връзка с настоящата методическа бележка, съдържанието на доклада за оповестяването на информация или с политиката за поверителност на Такеда, моля свържете се с ТП Такеда ГмбХ: Hа вниманието на: Жанета Боева, Адрес: гр. София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21 Имейл: Cco.smbx.bg-transparencyBulgaria@takeda.com ,Факс номер: +359 2 9581529 Публикуваните данни могат да се използват единствено с цел прозрачност както е посочено в Кодекса на ЕФПИА за разкриване на преводи от фармацевтични компании към здравни специалисти и здравни заведения. Ползвателите на уебсайта нямат право да обработват както и да сравняват публикуваните данни от други членове на ЕФПИА. Контакти Takeda Bulgaria, 1680 София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21 Send Email 2018 Learn more Disclosure Report  Methodological Note  https://takeda.info/3fqbpUX
www.takeda.com/bg-bg/who-we-are/company-information/building-trust/transparency/201622/